English | עמוד הבית
אודותינו גדלו גור חדשות ואירועים סוגי כלבי נחייה קורסי נחייה סיפורי הצלחה של עיוורים טפסים אישורים וגיוס תרומות קישורים
כלבי נחייה - עיניים מנחות לעיוור

אישורי העמותהתנומה קלה..

תעודה לרישום העמותה

אישור ניהול תקין 2018.

מאזנים 2016-2017

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות

 

 

הגור שלי..

טפסים לקבלת כלב נחייה 

 טפסים לקבלת כלב נחייה

 

 

 

 

 

התרמות וטלמרקטינג

מטה ההתרמה - 04-6230103

בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לעיניים מנחות לעיוור בישראל © 2011