English | עמוד הבית
אודותינו גדלו גור חדשות ואירועים סוגי כלבי נחייה קורסי נחייה סיפורי הצלחה של עיוורים טפסים אישורים וגיוס תרומות קישורים
כלבי נחייה - עיניים מנחות לעיוור

קורס נחייה מאי 2012

קורס נחייה מרץ 2015  |  קורס נחייה אוגוסט 2014  |  קורס נחייה דצמבר 2013  |  קורס נחייה יולי 2013  |  קורס נחייה ינואר 2013  |  קורס נחייה נובמבר- דצמבר 2012  |  קורס נחייה מאי 2012  |  קורס נחייה יולי- אוגוסט 2011
קורס נחייה מאי 2012

 
שחר יעקב- עובד במשרד מוגן בבאר שבע,
נשוי ואב ל-3, קיבל את אוזי 
כלב הנחייה הרביעי מעמותת "עיניים מנחות לעיוור".
 


חיים אלימלך- עובד במשרד הרישוי בחולון,
קיבל את תוי כלב הנחייה שלישי מ"עיניים מנחות לעיוור".

 

 

". 
קורסי נחייה
קורס נחייה מרץ 2015
קורס נחייה אוגוסט 2014
קורס נחייה דצמבר 2013
קורס נחייה יולי 2013
קורס נחייה ינואר 2013
קורס נחייה נובמבר- דצמבר 2012
קורס נחייה מאי 2012
קורס נחייה יולי- אוגוסט 2011
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לעיניים מנחות לעיוור בישראל © 2011