English | עמוד הבית
אודותינו גדלו גור חדשות ואירועים סוגי כלבי נחייה קורסי נחייה סיפורי הצלחה של עיוורים טפסים אישורים וגיוס תרומות קישורים
כלבי נחייה - עיניים מנחות לעיוור

קורס נחייה יולי- אוגוסט 2011

קורס נחייה מרץ 2015  |  קורס נחייה אוגוסט 2014  |  קורס נחייה דצמבר 2013  |  קורס נחייה יולי 2013  |  קורס נחייה ינואר 2013  |  קורס נחייה נובמבר- דצמבר 2012  |  קורס נחייה מאי 2012  |  קורס נחייה יולי- אוגוסט 2011

קורס נחייה יולי- אוגוסט 2011:

חנניה כהן
 

ויקי פרץ

חנניה כהן- יו"ר ועד העובדים בעירית קרית שמונה.
קיבל את צ'יף כלבו הרביעי מ"עיניים מנחות לעיוור".

מלכה סחורי- אחראית מרכז תקשורת מרכז תקשורת מיגדל.
קיבלה את רוקי כלבה השלישי מ"עיניים מנחות לעיוור
".

 

 

 

 

 

 משה גזית

 

אוריאל גורש

משה גזית- עובד במפעל שיקומי בבאר שבע.
קיבל את שמש כלב הנחיה הרביעי מ"עיניים מנחות לעיוור".

אוריאל גורש- עובד מפעל שיקומי בעכו.
קיבל את שוופס כלב הנחיה השלישי מ"עיניים מנחות לעיוור"

 

  

קורסי נחייה
קורס נחייה מרץ 2015
קורס נחייה אוגוסט 2014
קורס נחייה דצמבר 2013
קורס נחייה יולי 2013
קורס נחייה ינואר 2013
קורס נחייה נובמבר- דצמבר 2012
קורס נחייה מאי 2012
קורס נחייה יולי- אוגוסט 2011
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לעיניים מנחות לעיוור בישראל © 2011