English | עמוד הבית
אודותינו גדלו גור חדשות ואירועים סוגי כלבי נחייה קורסי נחייה סיפורי הצלחה של עיוורים טפסים אישורים וגיוס תרומות קישורים
כלבי נחייה - עיניים מנחות לעיוור

בעבר ובהווה

אנחנו ב YOUTUBE  |  בעבר ובהווה  |  שאלות ותשובות

 אוכלוסייה העיוורים מונהכ- 20,000 עיוורים. כ- 60% מן העיוורים הינם בני חמישים וחמש ומעלה.

 

לפני הקמת "עיניים מנחות לעיוור" נאלצו העיוורים ובעלי לקווי ראייה לנסוע לחו"ל כדי לקבל כלבי נחיה. ההדרכה בוצעה באנגלית ולעיוורים אשר הודרכו בחו"ל לא היה שרות תמיכה ומעקב מקומי.

העיוורים שחזרו לארץ עם כלבם נתקלנו בקשיים אשר נבעו מחוסר הבנה, ידע וחוקים המתאימים לצורכי העיוורים וכלבם כגון: כניסה עם הכלב למקומות ציבוריים, בתחבורה ציבורית, מסעדות.

רק 0.6% מהאוכלוסייה העיוורת בישראל נעזרו בעבר עם כלבי נחייה. נכון להיום, למרות שמספר זה הוכפל, הוא עדין נמוך בהשוואה  לנורמות בארצות מערביות העומד על 3.5%.גם אני אהיה כלב נחייה בעתיד

 

כ- 100 עיוורים בישראל הינם פצועי משרד הביטחון ולמחציתם כלבי נחייה.

 

לפני הקמת מרכז ההדרכה לכלבי נחייה "עיניים מנחות לעיוור", היה על עיוור לקבל אישור לצאת לחו"ל ממשרד הרווחה. קריטריון מפתח לקבלת אישור המשרד היה ידע בשפה האנגלית, בריאות תקינה.

 

קבלת העיוור וכלבו על ידי החברה הרואה, טובה היום יותר מבעבר עקב מודעות גבוהה לצרכי העיוורים וכלבם. האילוף  שנעשה בשפה העברית, שירותי המעקב והתמיכה המקומיים הפחיתו את אחוזי הכישלון והעלו את אחוזי ההצלחה של העיוורים עם כלבי הנחייה.

 

כאשר הוקמה עמותת "עיניים מנחות לעיוור" תקופת ההמתנה לכלב הייתה כשלוש שנים, היום תקופת  ההמתנה היא כשנה.  

 

ישנה דרישה הולכת וגוברת לכלבי נחייה, כתוצאה מהצלחת הפרויקט.

 

בישראל קיימים שני מרכזים לאילוף והדרכת כלבי נחייה לעיוורים.

אודותינו
אנחנו ב YOUTUBE
בעבר ובהווה
שאלות ותשובות
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לעיניים מנחות לעיוור בישראל © 2011