English | עמוד הבית
אודותינו גדלו גור חדשות ואירועים סוגי כלבי נחייה קורסי נחייה סיפורי הצלחה של עיוורים טפסים אישורים וגיוס תרומות קישורים
כלבי נחייה - עיניים מנחות לעיוור

סיום קורס מרץ 2015

 

 


 

הסתיים בהצלחה קורס נחייה מרץ 2015, בקורס השתתפו 5 עיוורים שתי נכי צהל ושלוש עיוורים מלידה.

הקורס נמשך חודש ימים שבו הודרכו העיוורים להעזר בכלבי הנחייה במצבים המדמים חיי יום יום.

כמו כן הודככו צמדי העיוור-כלב הנחייה במסלול מכשולים שתוכנן בקפידה בדמות עצמים מסוכנים שהעיוורים עלולים לפגוש ברחוב.

מדריכי הקורס היו נעמי פיליפס ויוני לנקרי.

לאחר הקורס זוכים העיוורים לביקורים של מדריכי הקורס, לטובת הכוונה נוספת במקום מגוריו של העיוור.

 

קורס מאי 2015: 

תמונות ממהלך הקורס

                    

 

                   הכר את העיוורbul1_3

 


 

                

 

סיום קורס מרץ 2015
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לעיניים מנחות לעיוור בישראל © 2011