English | עמוד הבית
אודותינו גדלו גור חדשות ואירועים סוגי כלבי נחייה קורסי נחייה סיפורי הצלחה של עיוורים טפסים אישורים וגיוס תרומות קישורים
כלבי נחייה - עיניים מנחות לעיוור

קורס נחייה יולי 2013

קורס נחייה מרץ 2015  |  קורס נחייה אוגוסט 2014  |  קורס נחייה דצמבר 2013  |  קורס נחייה יולי 2013  |  קורס נחייה ינואר 2013  |  קורס נחייה נובמבר- דצמבר 2012  |  קורס נחייה מאי 2012  |  קורס נחייה יולי- אוגוסט 2011
קורס נחייה יולי 2013

שפרי שפריא עם האני

שפרי שפירא גרה בתל אביב, כיום אלמנה,

עבדה בעבר באקדמיה, האני הינה כלבתה הראשונה מעמותת עיניים מנחות

 


סועד רביע עם גומי

סועד רביע גרה במ'סעדה בגולן, עובדת במפעל שיקומי בקריית שמונה,

גומי היינו כלבה הראשון מעמותת עיניים מנחות 

גורבצקו שמשון עם דנדי

גורבצקו שמשון עובד במפעל שיקומי בחיפה, נשוי + 4,

דנדי הוא כלבו הרביעי מעמותת עיניים מנחות


 

בשארי עודד עם וישר

בשארי עודד גר בנתניה, בעל תואר במוזיקה, רווק ,

וישר הוא כלבו השלישי מעמותת עיניים מנחות


 

 

קורסי נחייה
קורס נחייה מרץ 2015
קורס נחייה אוגוסט 2014
קורס נחייה דצמבר 2013
קורס נחייה יולי 2013
קורס נחייה ינואר 2013
קורס נחייה נובמבר- דצמבר 2012
קורס נחייה מאי 2012
קורס נחייה יולי- אוגוסט 2011
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לעיניים מנחות לעיוור בישראל © 2011