English | עמוד הבית
אודותינו גדלו גור חדשות ואירועים סוגי כלבי נחייה קורסי נחייה סיפורי הצלחה של עיוורים טפסים אישורים וגיוס תרומות קישורים
כלבי נחייה - עיניים מנחות לעיוור

אודותינו

אנחנו ב YOUTUBE  |  בעבר ובהווה  |  שאלות ותשובות

עזור לנו לעזור לעיוורים בישראל 

עזור לנו להדריך כלבי נחייה ולהעניקם בחינם לעיוורים בישראל, כדי לאפשר להם לחיות חיים מלאים ועצמאיים.      

"עיניים מנחות לעיוור" היא עמותה שלא למטרת רווח ומוכרת כמוסד ציבורי. מתקני העמותה ממוקמים בקרבת צבעון שבגליל.  

העמותה היא הגוף, האחראי על מרכז ההדרכה בו מאמנים כלבי נחייה. מרכז ההדרכה נוסד בשנת 1989. למעלה מעשרים אלף עיוורים חיים בישראל בהם נכי צה"ל רבים. הביקוש לכלבים עולה בהרבה על ההיצע ותור ארוך של עיוורים ממתין לקבל כלבי נחייה.
עזור לנו לעזור להם.

הכלבים המועמדים להיות כלבי נחייה נבחרים מתוך גזעים בעלי מזג שקט ויוזמה גבוהה. הגזעים המתאימים לשמש ככלבי נחייה הם: לברדור רטריוור, גולדן רטריוור, רועה הגרמני. אהבה ממבט ראשון
בשנה וחצי הראשונה לחייו שוהה הגור עם משפחה אומנות, שהתנדבה להעניק לו בית חם ולהרגילו לחברת בני אדם וסביבתם (סוציאליזציה).
בסיום תקופת האומנה בגיל שנה וחצי, הכלב מתחיל בתוכנית אימונים מרוכזת בת שמונה חודשים במתקני מרכז ההדרכה ובסביבה עירונית.
לאחר תקופת האילוף, כאשר כלב הנחייה מוכן לשרת את בעליו החדש, העיוור מוזמן לקורס יחד עם עיוורים נוספים אשר עברו תהליך קבלה והתאמה. המועמדים שוהים במרכז ההדרכה במשך 28 יום בתנאי פנימייה. במהלך תקופת ההדרכה כל עיוור מודרך לתפקד עם כלבו החדש.
תשומת לב רבה מוקדשת להתאמה בין כלב הנחייה לעיוור, תוך מתן דגש לנתוני הניידות, אופיו של העיוור והסביבה בה יידרשו הכלב והעיוור לתפקד.
בסיום הקורס ישובו העיוור וכלבו החדש לביתם ושם יישם העיוור את אשר למד במרכז ההדרכה של "עיניים מנחות לעיוור".
צוות מקצועי ממרכז ההדרכה ילווה את העיוור למשך כל אורך חיי הכלב.

 זו שליחות חשובה.

האפשרות ללכת בביטחון ובחופשיות בעזרת כלבי נחייה, משפרת את איכות חייהם של העיוורים ויכולתם להשתלב בחברה.
בעזרת תרומתכם הנדיבה, אתם מקיימים מצווה נעלה.

 

 

אודותינו
אנחנו ב YOUTUBE
בעבר ובהווה
שאלות ותשובות
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לעיניים מנחות לעיוור בישראל © 2011