English | עמוד הבית
אודותינו גדלו גור חדשות ואירועים סוגי כלבי נחייה קורסי נחייה סיפורי הצלחה של עיוורים טפסים אישורים וגיוס תרומות קישורים
כלבי נחייה - עיניים מנחות לעיוור

תרומה באמצעות כרטיס אשראי

מאושר ע"י חברות כרטיסי האשראי ומאובטח בפרוטוקול SSL.
תרומות לעמותה מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 לחוק מס הכנסה
קבלה מוכרת לצרכי מס תישלח בדואר מיד עם קבלת התרומה.
 
* שדה חובה
פרטי התורם
שם פרטי*
שם משפחה*
שם החברה
שם הרחוב*
בית מס'*
דירה מס'
ישוב*
איזור
מדינה*
מיקוד
 קידומת  
טלפון (ישראל)
טלפון (בינ"ל)
 קידומת  
פקס
טלפון אחר
Email
מס ת"ז
סוג כרטיס אשראי*
מס כרטיס*
/ תוקף הכרטיס*
פרטי התרומה
סוג מטבע
 חודשים*    למשך 
סכום התרומה*
.אישור לקבלת התרומה ישלח תוך מספר ימים

!תודה שנתתם יד

תרומה באמצעות כרטיס אשראי
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לעיניים מנחות לעיוור בישראל © 2011